Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium 

Baranya Megyei SZC
II. Béla Technikum
és Kollégium
Pécsvárad
Partnereink:Szava Bt.
Arbasüt Kft. Komló
Darumadár Kft. Sellye
Balogh Bálint vállalkozó Hidas
Becze József vállalkozó Hird
Húsgyúró Kft. Geresdlak
Kondi-Hús Kft. Szederkény
Mg. Zrt. Szabadszentkirály
Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécsvárad

Felvételizőknek

Fellebbezési formanyomtatvány


.doc formátumban innen letölthető. Postai úton (Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum, Zakk Anna ig. 7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8), vagy személyesen kell iskolánkba eljuttatni.

Pályaalkalmassági teszt

A pék-cukrász szakmára jelentkező tanulók töltsék ki a pályaalkalmassági kérdőívet

20210330 23:42 by TZs
Az ideiglenes felvételi jegyzék elkészült, megtekinthető. Az értelmezéséhez fontos tudni, hogy az osztálylétszámnál magasabb helyekről is be lehet kerülni, mivel a legtöbb diák több iskolát, azon belül több tagozatot is jelölt párhuzamosan, de csak egy helyre fogja besorolni a Felvételi Központ szoftvere.


A felvételi sorrend megállapításának szabályai


A felvételi sorrend kialakítása a tanulmányi eredmények alapján történik. Az iskola írásbeli felvételi vizsgát nem tart. A felvételi sorrendet az általános iskola 7. év végi és 8. osztály félévi jegyei alapján alkotjuk meg. A hozott pontok csökkenő sorrendje alapján rangsor (ideiglenes felvételi jegyzék) készül, amelyet az iskolavezetés a bela2.hu weboldalon nyilvánosságra hoz 2021. március 14-ig.

A pontszámításnál figyelembe vett tantárgyak, pontegyenlőség feloldása. A felvételi sorrendet minden képzésünkön az általános iskola 7. év végi és 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, és testnevelés tantárgyak érdemjegyeinek összege határozza meg. Pontegyenlőség esetén a rangsorolás a tárgyak érdemjegyeinek fenti sorrendje alapján történik. További pontegyenlőség esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót soroljuk előrébb.

Sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó speciális szabályok

Iskolánk biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét. A szakközépiskolába jelentkező sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményt és a mentességi kérelmüket csatolják a jelentkezési laphoz!

Az alábbi sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat tudjuk fogadni: -egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem/vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő -beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.

Pék-cukrász valamint Hentes és húskészítmény-készítő szakmáink esetén a szakma elsajátításához és a szakmai vizsga sikeres letételéhez szükség van szakmai számítások végzésére (arányossági számítások, százalékszámítás), ez alól diszkalkuliás tanulók sem kaphatnak felmentést.

Ha a tanuló nem rendelkezik matematika vagy idegen nyelv érdemjeggyel, akkor az informatika tantárgy érdemjegyét vesszük figyelembe. Ha mindkét tárgy értékelése alól felmentették a tanulót, akkor az informatika és a földrajz érdemjegyeiből számítjuk a pontokat.

iskolai gyakorlatok

Húsipari termékgyártó PékÉrdekelhet még:

  • Képzéseink
  • Kadétprogram