Pécsi SZC
II. Béla Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
Pécsvárad
Az iskoláról


MindenfélePartnereink:Szava Bt.
Arbasüt Kft. Komló
Darumadár Kft. Sellye
Balogh Bálint vállalkozó Hidas
Becze József vállalkozó Hird
Húsgyúró Kft. Geresdlak
Kondi-Hús Kft. Szederkény
Mg. Zrt. Szabadszentkirály
Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécsvárad

Felvételizőknek

Rendőr szeretnél lenni?     Katonasuli program iskolánkban

Az iskola OM azonosító kódja: 203 049 Feladatellátási hely: 002
A képzésről tájékoztatást ad: Zakk Anna ig., Ujj Zoltán igh., Blum Szilárd igh., Farkas Rudolf gyak.okt.vez.

SZAKGIMNÁZIUMI képzés

1001 kód RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazati szakgimnáziumi osztály
(4 évf. szakgimnáziumi, közismereti és rendészeti kerettanterv)
tervezett létszám: 56 fő
A felvételi sorrend kialakítása a tanulmányi eredmények alapján történik.
KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELIT ÉS ELŐKÉSZÍTŐT NEM TARTUNK!
A felvételi sorrendet az általános iskola 7. év végi és 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, biológia és testnevelés tantárgyak érdemjegyeinek összege határozza meg. Pontegyenlőség esetén a rangsorolás a biológia, majd a testnevelés tárgy érdemjegye alapján történik. További pontegyenlőség esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót soroljuk előrébb.

SZAKKÖZÉPISKOLAI képzés, 3 + 2 évfolyam
A 3. év végén a szakmai vizsga után a tanuló folytathatja tanulmányait, érettségi vizsgát tehet

1002 kód Pék (OKJ 34 541 05) tervezett létszám: 20 fő
1003 kód Húsipari termékgyártó (OKJ 34 541 03) tervezett létszám: 22 fő
1005 kód Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) tervezett létszám: 18 fő
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság. A felvételi sorrendet az általános iskola 7. év végi és 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyak átlaga határozza meg. Pontegyenlőség (holtverseny) esetén a matematika érdemjegy a döntő, ha az is megegyezne, akkor a magyar nyelv és irodalom jegy. További pontegyenlőség esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót soroljuk előre. A felvételi kérelmek elbírálása, a tanulmányi eredmények alapján történik.
Jelentkezési lap letöltése a szakközépiskolai nappali rendszerű képzésre

Tervezzük továbbá:
Szakmát végzettek középiskolája (nappali tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére van lehetőség a két éves képzéssel)
Tervezett létszám: 26 fő. Felvételi követelmény: OKJ-s bizonyítvány megléte és be nem töltött 19. életév.
FELNŐTTOKTATÁS: PÉK és HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ szakmákban, 2 esti osztály indítását tervezzük, 12-12 fővel (feltétel: 10. osztály megléte).

Sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó speciális szabályok
Iskolánk biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét. A szakközépiskolába jelentkező sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői véleményt és a mentességi kérelmüket csatolják a jelentkezési laphoz!
Szakgimnázium
Az alábbi sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat tudjuk fogadni:
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem/vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.

 • A sajátos nevelési igényű tanulók speciális értékelési szabályai: Ha a tanuló nem rendelkezik matematika vagy idegen nyelv érdemjeggyel, akkor az informatika tantárgy érdemjegyét vesszük figyelembe. Ha mindkét tárgy értékelése alól felmentették a tanulót, akkor az informatika és a földrajz érdemjegyeiből számítjuk a pontokat.
  Iskolánkban F70-es kódú tanulókat nem tudunk fogadni!
  Az alábbi sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezhetnek:
 • egyéb pszihés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral, kivéve: discalkulia) küzdő
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.
 • A szakmai vizsgakövetelmények miatt discalkuliás tanulókat nem tudunk beiskolázni. A sajátos nevelési igényű tanulók speciális értékelési szabályai:
 • Amennyiben a tanuló nem rendelkezik idegen nyelv érdemjeggyel, úgy az informatika érdemjegyét számítjuk.
 • Tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani!