SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/002 (technikai: 520335) | 7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.

Intézmény logo

Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Honvéd Kadét Program

Honvéd Kadét Program

Különösen fontos az ifjúság, ezen belül a középiskolás korosztály honvédelmi nevelése, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállásának kialakítása és folyamatos fejlesztése. A felnövekvő nemzedékek hazafias, honvédelmi nevelésének elősegítésére a Honvédelmi Minisztérium már 2005-ben elindította a KatonaSuli programot, melyen keresztül eddig közel tízezer fiatal ismerkedett meg a honvédelem ügyével és Magyar Honvédséggel. A résztvevő iskolák pedagógusain és diákjain keresztül tapasztalt, valós társadalmi igény a honvédelmi nevelés, melyet a Honvédelmi Minisztérium a jövőben is kiemelt feladatként a Honvéd Kadét Programon keresztül végez.

A program céljai között a hazaszeretetre nevelés mellett a honvédelmi ismeretek terjesztése, a hazafias, honvédelmi nevelés és a katonai pálya reális bemutatása szerepel. Nem katonai kiképzésről van szó, hanem önkéntes együttműködésről melynek keretében választható érettségi tárgyként kínál ismereteket a program. A képzésen önként részt vevők olyan, a civil életben is hasznos ismereteket kapnak, mint például tereptan, térképészeti alapismeretek, elsősegélynyújtás, és így tovább.

A tananyag az alábbi tematikus egységekből épül fel:

  • Magyarország biztonságpolitikai környezete
  • A Magyar Honvédség
  • Korunk háborúinak jellemzői
  • Térkép- és tereptani alapismeretek
  • Általános katonai ismeretek
  • Magyarország honvédelmének felépítése és szabályozása
  • Egészségügyi ismeretek

A katonai pályára készülőknek a hivatás megismerésén túl lehetősége van honvédelmi alapismeretek tantárgyból érettségi vizsga szerzésére.


Országos program: www.kadetprogram.hu

Mit jelent mindez iskolánkban?

Korábbi kerettantervek szerinti osztályainkban választhatóan, a felmenő rendszerű technikumi osztályainkban a képzési program részeként biztosítjuk a honvédelmi alapismeretek tárgy tanulását. Rendszeresen és eredményesen veszünk részt Haditorna versenyeken, és más, a Honvédelmi Minisztérium által középiskolásoknak szervezett versenyeken. Tanulóink pályáznak a Kadétprogramhoz kapcsolódó ösztöndíjakra. Ha 18 év feletti tanulóink önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkeznek, a ténylegesen teljesített szolgálat idejét elfogadjuk az összefüggő (=nyári) szakmai gyakorlat részeként. Az érettségi feltételéül szabott 50 óra közösségi szolgálatot hadisírok gondozásával is teljesíthetik tanulóink.


Partnereink

SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.

Telefon: +3672465030

E-mail: titkarsag.bela2@gmail.com

OM azonosító: 203049/002 (technikai: 520335)


2024Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium