SZC logo

Baranya Megyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/002 (technikai: 520335) | 7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.

Intézmény logo

Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Honvéd Kadét Program

Honvéd Kadét Program

Különösen fontos az ifjúság, ezen belül a középiskolás korosztály honvédelmi nevelése, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállásának kialakítása és folyamatos fejlesztése. A felnövekvő nemzedékek hazafias, honvédelmi nevelésének elősegítésére a Honvédelmi Minisztérium már 2005-ben elindította a KatonaSuli programot, melyen keresztül eddig közel tízezer fiatal ismerkedett meg a honvédelem ügyével és Magyar Honvédséggel. A résztvevő iskolák pedagógusain és diákjain keresztül tapasztalt, valós társadalmi igény a honvédelmi nevelés, melyet a Honvédelmi Minisztérium a jövőben is kiemelt feladatként a Honvéd Kadét Programon keresztül végez.

A program céljai között a hazaszeretetre nevelés mellett a honvédelmi ismeretek terjesztése, a hazafias, honvédelmi nevelés és a katonai pálya reális bemutatása szerepel. Nem katonai kiképzésről van szó, hanem önkéntes együttműködésről melynek keretében választható érettségi tárgyként kínál ismereteket a program. A képzésen önként részt vevők olyan, a civil életben is hasznos ismereteket kapnak, mint például tereptan, térképészeti alapismeretek, elsősegélynyújtás, és így tovább.

A tananyag az alábbi tematikus egységekből épül fel:

 • Magyarország biztonságpolitikai környezete
 • A Magyar Honvédség
 • Korunk háborúinak jellemzői
 • Térkép- és tereptani alapismeretek
 • Általános katonai ismeretek
 • Magyarország honvédelmének felépítése és szabályozása
 • Egészségügyi ismeretek

A katonai pályára készülőknek a hivatás megismerésén túl lehetősége van honvédelmi alapismeretek tantárgyból érettségi vizsga szerzésére.


Országos program: www.kadetprogram.hu

Mit jelent mindez iskolánkban?

Korábbi kerettantervek szerinti osztályainkban választhatóan, a felmenő rendszerű technikumi osztályainkban a képzési program részeként biztosítjuk a honvédelmi alapismeretek tárgy tanulását. Rendszeresen és eredményesen veszünk részt Haditorna versenyeken, és más, a Honvédelmi Minisztérium által középiskolásoknak szervezett versenyeken. Tanulóink pályáznak a Kadétprogramhoz kapcsolódó ösztöndíjakra. Ha 18 év feletti tanulóink önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkeznek, a ténylegesen teljesített szolgálat idejét elfogadjuk az összefüggő (=nyári) szakmai gyakorlat részeként. Az érettségi feltételéül szabott 50 óra közösségi szolgálatot hadisírok gondozásával is teljesíthetik tanulóink.


Partnereink

 • Aranycipó Kft.
 • Virradat Zrt.
 • Tetramer Kft.
 • MCS VÁGÓHÍD ZRT.
 • Szava Bt.
 • JAVA-HÚS KFT.
SZC logo

Baranya Megyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

   7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.

  • Telefon: +3672465030

   E-mail: titkarsag.bela2@gmail.com

   OM azonosító: 203049/002 (technikai: 520335)


  2023Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium